x

Forskrift om trykkpåkjent utstyr (PED)

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har siden 2017 ført tilsyn av mindre kulde- og varmepumpeanlegg med hensyn til kravene i trykkdirektivet. Etter en rekke tilsyn med entreprenører i bransjen ble det klart for DSB at forskriften i stor grad er ukjent og at mange tror at anleggene som produseres i sin helhet ikke er omfattet av forskriften.

Norsk Kjøleteknisk Forening ønsket å bidra til å øke kompetansen til sine medlemmer og bransjen, slik at sikkerheten blir ivaretatt og at alle forskrifter og regler følges.

Foreningen inviterte derfor til møte hvor historisk bakgrunn for trykkdirektivet, forskriftens oppbygging og krav samt grunnleggende sikkerhetskrav ble belyst.

Vår egen Ulf Larsen fra EPTEC presenterte forskriften og presentasjonen kan sees her.

 

KONTAKT OSS I DAG
Kontakt oss i dag
Kontakt EPTEC
Bli kontaktet for uforpliktende prat
reCAPTCHA