Kompetanse og tjenester

Når man skal velge kulde- eller varmepumpesystemer er det viktig å ha klart for seg hva som ønskes av effekt (kapasitet) og energiforbruk. Har man ikke dette risikerer man at anlegget blir overdimensjonert for å kunne håndtere usikkerheten. Dette vil medføre både høyere investeringer og påfølgende driftskostnader, samt lavere ytelse på anlegget fordi man drifter mest på dellast med dårlig virkningsgrad. I tillegg vil overdimensjonerte anlegg legge beslag på arealbehov i forbindelse med teknisk rom.

EPTEC ønsker dialog så tidlig som mulig med kunden å avdekke behov og diskutere ulike løsninger. EPTEC tilbyr både energibehovsanalyser, energimålinger i eksisterende infrastruktur og for-prosjektering for at man sammen skal finne de ulike alternativer som kunden er best tjent med.