Kompetanse og tjenester

Når man skal velge kulde- eller varmepumpesystemer er det viktig å ha klart for seg hva som ønskes av effekt (kapasitet) og energiforbruk. Har man ikke dette risikerer man at anlegget blir overdimensjonert for å kunne håndtere usikkerheten. Dette vil medføre både høyere investeringer og påfølgende driftskostnader, samt lavere ytelse på anlegget fordi man drifter mest på dellast med dårlig virkningsgrad. I tillegg vil overdimensjonerte anlegg legge beslag på arealbehov i forbindelse med teknisk rom.

EPTEC ønsker dialog så tidlig som mulig med kunden å avdekke behov og diskutere ulike løsninger. EPTEC tilbyr både energibehovsanalyser, energimålinger i eksisterende infrastruktur og for-prosjektering for at man sammen skal finne de ulike alternativer som kunden er best tjent med.

Når man skal velge pumper til olje- og gassbransjen er det av avgjørende betydning at man kjenner til de standarder som er gjeldene i bransjen. Dette er for eksempel NORSOK, API, ISO/ANSI. Valg av pumper betyr i like stor frad også valg av pumpeprodusent. Det finnes en mengde produsenter, men evner disse ikke til å etterlever kravene i standardene så vil ikke utstyret kunne benyttes i drift.

EPTEC har 30 års erfaring i levering av pumper til olje- og gassbransjen som seleksjon og samarbeid med produsenter av tilstrekkelig kunnskap og kompetanse.