Forprosjekt

Teknisk rådgivning

Når man vurderer å investere i et kulde-,  varmepumpeanlegg eller varmevekslernettverk er det en rekke tekniske avklaringer som må gjøres før man utarbeider konsepter. Mange har en klar oppfatning hva man ønsker, mens andre har kun en erkjennelse av et behov men de kjenner lite til hvilken muligheter som finnes innen de ulike teknologiene. Videre blir det også viktig å tenke igjennom hvordan de ulike komponenter skal passe sammen i et større system.

EPTEC ønsker å bidra med å gi faglige råd og tekniske diskusjoner for å tidlig avklare hvilken løsninger og muligheter som finnes

Konseptutvikling

Når man har gjort de grove tekniske avklaringene sitter man igjen som regel med et hav av muligheter på anvendelse og applikasjoner av ulike teknologier. Det som er viktig er å finne frem til en, eller helst flere, alternativer som man kan vurdere opp mot behov og ambisjoner. Det å velge å fokusere på noen konsepter, betyr også at man velger bevisst bort noe annen. Dette er dilemmaer som mange synes er utfordrende.

EPTEC hjelper til med utvikling av ideer til konseptløsninger og synliggjør fordeler og ulemper.

Kostnadsestimering

I større prosjekter er det viktig å utarbeide grove kostnadsestimater på de ulike konseptene før man fastsetter budsjett. Ulike konsepter vil alltid ha fordeler og ulemper og en tradisjonell kost/nytte-analyse vil ofte avgjøre hvilket valg man faller på. Jo tidligere i prosjektet man har et kostnadsbilde, jo mindre tid benytter man på ideer det aldri blir noe av. Utfordringen på et tidlig stadium er at man har begrenset med både tekniske og kostnadsmessige detaljer i konseptene.

EPTEC ønsker å bistå i prosessen med å utvikle spesifikasjonene til prosjekter.