CAD

Alle prosjekteringsleveranser bør inneholde detaljert tekniske tegninger av system og ulike tilkoplinger slik at man får dokumentert anlegget på en skikkelig måte. Tegningene gir en ekstra kvalitetssikring før man bestiller komponenter og utstyr, samt at man får et godt underlag når monteringen startes og ikke minst når driftsfasen settes i gang. Tekniske tegninger benyttes også ved feilsøking i totalsystemet.

Til tekniske tegninger benytter EPTEC programvaren Autocad.

EPTEC tilbyr både teknisk tegning i nye prosjekter, samt teknisk tegning for dokumentasjon og videre prosjektering av eksisterende anlegg. Hvis man ønsker å ombygge eksisterende anlegg er det ofte en god start å først ha full oversikt over systemet slik det er per i dag.

EPTEC tilbyr blant annet 2D og 3D tegninger til systemarkitektur, P&ID, tegninger og modeller av maskin og utstyr, innpass av ønsket maskineri i omkringliggende infrastruktur og bygningsmasse som for eksempel teknisk rom. Ved bruk av Audytor til energibehovsanalyser kan modeller fra Autocad importeres direkte.