Energibehovsanalyse

EPTEC utfører dataassistert simulering av energibehov for valg av kjøle- og varmepumpeanlegg ved hjelp av programvaren Simien. Gjennom avanserte beregningsmetoder kan man finne frem til den mest optimale og tilpassende anlegget som vil dekke både byggets, og de individuelle roms, krav og behov for oppvarming og kjøling.

Simien benyttes også til vurdering av:

  • Inneklima
  • Vurdering opp mot byggeforskrifter (TEK 10 etc)
  • Energimerking
  • Beregning av årlig energibehov
  • Dimensjonering av oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling

EPTEC tilbyr også lønnsomhetsvurderinger av ulike tiltak på bygningen som er relevant for termodynamisk utstyr.