Energioptimalisering

For de fleste prosessanlegg, om det seg være kjemisk eller biologisk produksjon, vil reduksjon av energiforbruk avgjørende for å få en så lønnsom og miljøvennlig produksjon som mulig. Dog dette er også en av de mest kompliserte utfordringene. Nøkkelen er å gjenbruke energien i prosessen slik at tilført energi blir minimal. Kort fortalt; utnyttelse av spillvarme (overskuddsenergi).

EPTEC har kompetanse til å:

  • Modellere/identifisere energibruk og behov i prosessanlegget
  • Pinch-analyse – optimalisering av energibruken ved gjenvinning av spillvarme
  • Designe og simulere ulike varmeveksler-nettverk for driftsoptimalisering
  • Optimalisere balansen mellom driftsbesparelser og investering i utstyr
  • Bidra til utforming av søknader om økonomisk støtte fra Enova eller lignende

EPTEC benytter programvare fra ProSIM til å utføre analysene rundt energioptimalisering.

Energioptimaisering_img