Konsept og mulighetsstudier

En mulighetsstudie skal synliggjøre prosjektets potensial. Dette kan gjøres både for nybygg og ombygging av eksisterende anlegg.

507866112Det ønskes på et tidlig stadium, før for mye tid og ressurser er anvendt, å komme frem til det konseptet man ønsker å gå videre med inn i prosjekteringsfasen. Kort oppsummert kan man si at man gjennomfører en utredning.

EPTEC tilbyr kunnskap og kompetanse, noe vi gjerne i en felles workshop med kunden hvor vi sammen diskutere de ulike muligheter som finnes for å dekke kundens behov. I en konsept- og mulighetsstudie inngår naturligvis blant annet teknisk rådgivning, konseptutvikling og kostnadsestimering som EPTEC tilbyr som en del av sin forprosjektering.

Etter workshopen går EPTEC tilbake til «skrivebordet» og utarbeider studier, analyser, grove tekniske beregninger og kostnadsestimering på en eller flere konsepter som kunden ønsker å vurdere.

I våre workshops ønsker vi ofte å utfordre kunden til å tenke utradisjonelt for å finne frem til de mest egnede løsningene på behov eller utfordringer. All teknologi som EPTEC leverer gir et vidt spekter av muligheter og denne workshopen skal synliggjøre dette gjennom kreativ og innovativ tankegang.

For EPTEC er det viktig å alltid ha hele livssyklusen til løsningen i bakhodet når man utvikler konsepter. Etter en anskaffelse skal man ha mange år med glede av investeringen og da er det viktig å tenke drift og vedlikehold fra første dag.