Totalentrepriser

EPTEC utfører både tekniske del-entrepriser og tekniske totalentrepriser der kulde- eller varmepumpeanlegg er sentralt. Dette gjøres både direkte og med sine samarbeidspartnere innenfor VVS, ventilasjon, elektro og automasjon. EPTEC tar på seg både prosjektlederrollen og prosjektkoordinatorrollen alt etter hva kunden foretrekker, samt håndterer prosjekter både mot entreprenører og byggherre.

EPTEC leverer etter de fleste NS-kontrakter og har kompetanse til å gjennomføre prosjekter etter plan- og bygningsloven og Statsbyggs «blåbok». Spisskompetansen ligger i kulde- og varmepumpefaget, men denne disiplinenen inneholder mange elementer fra andre tekniske fag slik at man har gode forutsetninger for å håndtere alle grensesnittene mellom disse.

Som totalleverandør er EPTEC også svært opptatt å ta livssyklusansvar og tar hensyn til drift og vedlikehold allerede på konseptutviklingsstadiet. Derfor skreddersys løsningen etter ønsket levetid, akseptert vedlikeholdsbudsjett og planlagte sesongvariasjoner i driften.

Fordelen for kunden med å engasjere en teknisk totalleverandør er å minimalisere sin egen risiko og ansvar og samtidig redusere sitt koordinerings- og kontrollbehov. Byggherren overlater alt ansvar for prosjektering, utførelse og fremdrift til EPTEC etter man selv har definert mål, minstekrav og behov som skal dekkes.