Markeder

EPTEC har bevisst valgt å fokusere på både onshore og offshore med produkter innenfor termodynamikk og pumper. Dette da alle markeder over tid vil gå i sykluser i tillegg til at EPTECs produktløsninger og tjenester har åpenbare synergieffekter på tvers av markedene som vi ønsker å høste.

Med bakgrunn i denne strategien er EPTEC et stabilt finansielt selskap og en trygg samarbeidspartner som overlever både oppturer og nedturer, da disse sjeldent inntreffer våre markeder samtidig. Vi har også stor tro på at vi tilfører våre kunder i hvert av markedene en kompetanse og tankesett som ikke er låst i kun èn bransjenorm. Vi tør påstå at vi tenker ganske utradisjonelt i utformingen av våre løsninger sammenlignet med andre. Dette gir våre kunder innovative og konkurransedyktige løsninger.