Dataromskjøling

Datautstyr generer store mengder varmluft som må nedkjøles (fjernes) for å ivareta datautstyrets ytelse og holdbarhet. Som regel vil havari av slikt IT-utstyr medføre store tekniske og praktiske utfordringer for eierne og eventuelt deres kunder. EPTEC anbefaler derfor å investere i et høykvalitets dataromskjøleanlegg for å forhindre dette, og samtidig inngå en serviceavtale slik at ikke det er nettopp kuldeanlegg som havarerer først.

Dataromskjøling skiller seg fra tradisjonell luftkjøling ved at de sirkulerer større luftmengder omkring IT-utstyret, noe som vil gi jevnere temperaturer og mindre avfukting av luften og bedre luftfiltrering. Dataromskjølere har også ofte mer avansert styring og automatikk enn tradisjonelle air condition anlegg ettersom IT-utstyret er mer følsomt for temperatur og fuktighet.