Energisentraler

Energisentraler leverer varme og kjøling til større bygg og industri. Man henter ofte energi fra energibrønner med mulighet for sesonglagring av energi eller sjøvann med en lav stabil temperatur hele året.horten-varme

Industrielle varmepumper med NH3 (R717) passer som regel perfekt til energisentraler grunnet effektkapasiteter og COP. Det seg være om man benytter denne til grunnlast, spisslast eller eneste energikilde.

Ofte er prosjekter som omfatter energisentraler svært kompliserte da de medfører i tillegg til varmepumper og varmevekslere betydelig rørarbeider, elektro, styring og automasjon, sirkulasjonspumper, driftsovervåking, og tilkopling og integrering med omkringliggende infrastruktur.

EPTEC påtar seg totalentreprisen for energisentraler der hvor varmepumper eller varmevekslere står sentralt