Idrettsanlegg

Isbaner

Kunstisbaner finner man både innendørs og utendørs. Felles for dem er at man må ha en kraftig og effektiv kjøling i banedekke for at isen skal ha den kvalitet som trengs for å benyttes til skøyting.

Industrielle varmepumper (kjølemaskiner) med NH3 (R717) passer perfekt til slike applikasjoner grunnet dens høye effektkapasiteter og effektfaktorer (COP). Har man for eksempel en innendørs isbane kan overskuddsvarmen fra kjølemaskinen blant annet benyttes til oppvarming av ventilasjonsluft i øvrige deler av bygget, eller alternativ benyttes inn mot en varmepumpe med CO2 (R744) til tappevannsoppvarming til dusjanlegget.

Kunstgressbane

Fotball blir mer og mer en helårsidrett. Det kan være utfordrende med tanke på banedekke når man vet at vintrene ofte kan ha flere måneder med snø og is. Løsningen kan være å anlegge en kunstgressbane med oppvarming via undervarme.

Luft/vann varmepumper med propan (R290) egner seg godt til en slik applikasjon da man ikke trenger altfor store effekter, samtidig som man ivaretar sikkerhetstiltak ved at anlegget står utendørs eller eventuelt i et lite tilbygg/kontainer i nærheten av banen.

Svømmebasseng

Svømmehaller har et stort oppvarmingsbehov knyttet bassenget. I tillegg benytter man også store mengder varmt tappevann til dusjanleggene. Svømmehaller er også utsatt for fuktbelastning som følge av store arealer med fritt vann og høy temperatur.

Varmepumper med CO2 (R744) passer utmerket til både oppvarming av svømmebasseng og tappevann. Med en slik varmepumpe vil man kunne levere utgående temperaturer på 90ºC. Varmepumper med CO2 gir i tappevannsoppvarming-sammenheng +20% høyere effektfaktor (COP) enn med konvensjonelle varmepumper.