Næringsmiddel

 Fryselager og kjølerom for næringsmiddel

Det er viktig for fryse- og kjølelager er at de holder en lav og stabil temperatur uavhengig av sesongsvingninger og klimatiske endringer. Det er også av stor betydning at man kan regulere temperaturen med en rask responstid på kuldeanlegget da en del produkter er under streng temperaturkontroll.  En del varer skal gjennom en hurtig innfrysning før lagring (frysetunneler) og andre skal igjen ha en kontrollert opptining før transport. Dette setter også tøffe krav til både utstyr, fleksible løsninger og ikke minst prosjekteringen utført av kuldeentreprenøren.

En av de løsningene som egner seg best til fryseanlegg, er et to-trinns indirekte kuldeanlegg med NH3 (R717). Dette er det mest energieffektive kuldemediet ned til ca -35ºC fordampningstemperatur. En annen løsning er et kaskadeanlegg med CO2 (R744) på lavtrinnet og NH3 på topptrinnet, noe som gir den mest energieffektive løsningen for temperaturer < -35ºC. Dette kan være for eksempel store innfrysningsanlegg og fryselagre ned til -50ºC.

Prosesskjøling for næringsmiddel

En del matvarer, som kaffe eller posesupper, frysetørkes før de emballeres og lagres. Kaskadeanlegg med CO2 (R744) på lavtrinnet og NH3 (R717) på topptrinnet egner seg utmerket til slike applikasjoner.  Det finnes også andre mindre energikrevende prosesser som medfører kjøling og ikke nødvendigvis frysing. Her kan man benyttes seg av mindre termodynamisk og utstyr og varmevekslernettverk som designes etter man har gjennomført en energioptimaliseringsanalyse.