Tappevann

Tappevannsoppvarming

Det finnes i dag en rekke storforbrukere av varmt tappevann. Dette kan være steder hvor man har mye dusjing som hoteller, eller steder hvor man har mye rengjøring som slakterier. Slikt tappevann har tradisjonelt sett blitt oppvarmet i store elektriske varmtvannberedertanker, noe som er unødvendig dyrt og ineffektivt grunnet både energiforbruk og tidsbruk.

Et enkelt regneeksempel:

  • Hotell med 300 gjester hvorav 40% dusjer 1g per dag, 40% dusjer 2g per dag, og 20% tar et karbad.
  • Antar: dusj = 1,75 kWh og karbad: 7 kWh
  • Totalt forbruk med tradisjonell elektrisk varmtvannsbereder: 383 350 kWh
  • Total forbruk med CO2 varmepumpe med virkningsgrad (COP) på 3,5: 127 750 kWh
  • Besparelse md CO varmepumpe: – 255 600 kWh (- 67%)157420222

Varmepumper med CO2 (R744), også kalt «CO2-tappevannsvarmepumper», egner seg utmerket til varmtvannberedning da de termodynamiske egenskapene er spesielt gunstig for vide og høye temperaturløft. Med en slik varmepumpe vil man kunne levere utgående temperaturer på 90ºC.

Med «CO2-tappevannsvarmepumper» kan man oppnå opp mot + 20% høyere effektfaktor (COP) enn ved konvensjonelle varmepumper.