Service og ettermarked

EPTEC anser sine tjenester og produkter under service og ettermarked for å være en del av vårt ansvar som entreprenør og naturlige del av vår totalleveranse til kunden. Dette gir våre kunder den tryggheten og lønnsomheten de har krav på ved investering i våre løsninger.

Med fokus på jevnlig servicebesøk med tilstandskontroll vil man kunne avdekke og korrigere forhold i god tid før et eventuelt driftsproblem oppstår. Dette forebyggende arbeidet vil garantert gi anlegget en vesentlig forlenget levetid, samt minimere dets drifts- og vedlikeholdskostnader.

EPTECs service sørger for at anlegget får den behandling som kreves slik at levetiden og driftskostnadene blir minimert, samtidig som vi påser at myndighetskrav blir fulgt