3. partskontroll

EPTEC tilbyr som en tredjepart å vurdere levert anlegg opp mot oppdragsgivers spesifikasjon, lovpålagte krav og Norske kulde- og varmepumpenorm.

EPTEC bistår med faglig vurdering, rapportering og dokumentasjon omkring mangler og avvik. EPTEC kan også rådgi omkring reklamasjoner mot oppdragsgivers leverandør eller eventuelt forslag til utbedringer for å få anlegget innenfor de gitte krav.

EPTEC ønsker som en profesjonell bransjeaktør å bidra til at brukerne av kulde- og varmepumpeanlegg får en så positiv og kvalitetsmessig god erfaring fra teknologien at man ønsker å investere i enda flere anlegg. Vi er lidenskapelig opptatt av vårt fag og vi ønsker at alle andre også skal se hvilken muligheter som ligger i teknologien.