Driftsovervåking

EPTEC tilbyr gjennom sin partner IWMAC fjernovervåking av driften til anlegget.

Når anlegget settes i gang avtaler servicetekniker og kunden minimum og maximum verdier for ulike parameter som vil kunne medføre store konsekvenser for kunden hvis de overskrides. Et typisk eksempel er temperaturen i et fryselager som ikke må bli for høy. Et annet eksempel kan være konsentrasjonen av ammoniakk i luften.

Parameterne koples mot en alarmsentral (IWMAC) som fjernovervåker anlegget og som kontakter EPTEC serviceteknikere hvis alarmer er av en alvorlig karakter og følgelig må undersøkes på anleggsplass. Med en slik rask utrykning vil man i de aller feste tilfeller hindre at noe uønsket inntreffer med anlegget. Driftsovervåking med utrykning tilbys kun gjennom serviceavtale.