Energivurdering

De fleste tekniske anlegg vil etter noen år med drift kunne oppleve å få redusert sin ytelse og kapasitet. Gjennom jevnlig forebyggende vedlikehold vil dette kunne forsinkes, men dog aldri elimineres. Mange anleggseiere har kanskje også investert i forskjellige typer anlegg som skal fungere sammen, men som aldri har fått optimalisert disse med tanke på samhandling, energiforbruk, regulering og ytelse.

Etterhvert som tiden går får vi også bedre og bedre tekniske løsninger, og følgelig strengere og strengere myndighetskrav til for eksempel energiforbruk og inneklima. Dette tvinger også frem utbedringstiltak for anleggseier for å etterleve.

EPTEC tilbyr energivurdering av tekniske anlegg for å hjelpe sine kunder med å øke energieffektivitet og levetiden til anlegget

Vi gjennomfører en fysisk inspeksjon, tar diverse målinger på anlegget og studerer tilgjengelig teknisk dokumentasjon for å finne frem til det faktiske energiforbruket. Videre lager vi en rapport og sammenfatter en liste over forbedringsforslag som kan benyttes til å redusere forbruket. Vi vil også komme med forslag til hvordan vedlikeholdet kan planlegges med tanke på omfang og intervaller for å øke levetiden på anlegget.

Noen eksempler på utbedringsforslag kan være optimalisering av driftsparametre, montering av energimålere, oppgradering av eksisterende utstyr som for eksempel viftemotorer til ventilasjon eller motorer til sirkulasjonspumper, etter-isolering av rør og ventiler, eller vannbehandling

Eksempler viser at optimalisering av driftsparameterne til varmepumpeanlegg vil kunne medføre en energibesparelse på -30 %.

Fra 1. januar 2010 innførte myndighetene krav og plikt om regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygg, som minimum skal være utført innen 2 år etter bygningen er tatt i bruk. Neglisjering av dette vil kunne medføre dagmulkter. Videre oppfordrer myndighetene gårdeiere som energimerker sine bygg også å ta med energivurdering av det tekniske anlegget for å få tilstrekkelig grunnlag for merkingen.

Oversikt over intervall for de ulike type anlegg finner du her:

EPTEC tilbyr faglig kvalifisert energivurderinger av tekniske anlegg i tråd med offentlige krav