Tilstandskontroll og PED

Tilstandskontroll
I henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm skal alle større kuldeanlegg og varmepumper, i tillegg til vanlig ettersyn og vedlikehold, gjennomgå systematisk tilstandskontroll. Formålet er å kontrollere og verifisere at sikkerheten opprettholdes over tid. En slik kontroll skal også gjennomføres i forbindelse med større endringer og reparasjoner. Avhengig av kontrollpunkter benyttes intervallene 1 år, 2,5 år og 5 år for tilstandskontrollen. Den 5-årige kontrollen av anlegg med potensiell høy risiko skal utføres av en uavhengig kontrollør, i praksis teknisk kontrollorgan eller akkreditert inspeksjonsorgan.

PED
Alt trykkpåkjent utstyr som skal benyttes i Norge og/eller omsettes innen EU må samsvarsvurderes og CE-merkes ved installasjon.  Anlegg i drift skal tilstandskontrolleres ved jevne mellomrom. Kun bedrifter med kvalifisert personell og med prosedyrer godkjent av et teknisk kontrollorgan har lov til å CE-merke og kontrollere slike anlegg.

EPTEC tilbyr godkjenning av trykkpåkjent utstyr til både anleggseiere og andre tekniske entreprenører.

EPTEC er sertifisert i henhold til PED 2014/68/EU Module H (Pressure Equipment Directive). Våre sertifiseringer finner du her.