Service

Vårt fokus

  • Høy teknisk kompetanse
  • Driftssikre anlegg
  • Rask responstid på service

 

Tilstandskontroll

EPTEC tilbyr tilstandsanalyser på kulde- og varmepumpeanlegg samt varmevekslere. Serviceteknikeren går systematisk igjennom en omfattende sjekkliste for å kartlegge den tekniske tilstanden til systemet og det utarbeides en full rapport med spesifisering av eventuelle mangler. Tilstandsrapporten danner grunnlaget for anbefalt forebyggende vedlikehold samt eventuelle oppgraderinger av utdatert programvare.

Tilstandskontroll tilbys både som periodisk kontroll eller driftsstyrt kontroll ved eventuelle utløsninger av alarmer

Service og vedlikehold

EPTEC tilbyr både forebyggende vedlikehold og akutt service. Service og vedlikehold tilbys både gjennom serviceavtaler eller på forespørsel. EPTEC anbefaler alltid sine kunder å tegne en serviceavtale for å sikre seg prioritering ved akutt behov og forutsigbare driftsutgifter knyttet til vedlikehold. Alt teknisk utstyr må jevnlig vedlikeholdes for å ha mest mulig igjen for investeringen.

EPTEC tilbyr vaktordningen med 24-timers vaktordning der hvor det er ønskelig. Dette kan knyttes sammen med driftsovervåking for øyeblikkelig utrykning.

For gamle anlegg som skal byttes ut tilbyr EPTEC demontering og avhending på en forsvarlig og miljøvennlig måte slik at både kuldemedier, oljer og annet avfall destrueres eller gjenvinnes.

For kulde- og varmepumpeanlegg med syntetiske kuldemedier er det lovpålagt å ha årlig F-gasskontroll. Det er eieren av anlegget som er ansvarlig for at dette gjennomføres. Det er viktig å merke seg at kontrollen skal gjennomføres av en F-gass sertifisert servicetekniker som representerer en F-gass sertifisert bedrift. EPTEC har disse sertifikatene i orden.

Reservedeler

EPTEC tilbyr ulike reservedelskonsepter med ulik grad av tilgjengelighet og responstid.
Det mest omfattende konseptet, og som EPTEC anbefaler sine kunder, er å investere i en reservedelspakke med de mest kritiske reserve- og slitasjedeler som lagres på anleggsplass. Dette medfører at servicetekniker kan forsyne seg direkte fra denne pakken ved ankomst og følgelig bruke minimalt med tid på servicen da han ikke behøver å reise ut igjen for å hente deler og materiell. Etter bruk fylles reservedelspakken opp igjen. Erfaringsmessig er dette den rimeligste løsninger totalt sett hvis man tar hele livssyklusen til anlegget under ett.

Teknisk rådgivning

EPTECs serviceteknikere gir kunden driftskonsultasjon om optimalisering og finjustering av anlegget for økt ytelse og forlenget levetid. Serviceteknikerne rådgir også om eventuelle utskiftinger eller ombygging av eksisterende anlegg. Ønsker kunden en detaljert spesifisering av mulighetene rundt forslagene, setter servicetekniker vedkommende i kontakt med en salgs- og prosjektansvarlig for utarbeidelse av eventuelt tilbud eller et møte med uforpliktende detaljdiskusjon om prosjektet.