Vannanalyse

Store mengder vann anvendes i en rekke kulde- og varmepumpeanlegg og varmevekslernettverk. Vannkvaliteten kan ha stor innflytelse på både ytelse og levetid av anlegget. Dette kommer av at det lett danner seg belegg fra salter, metaller, organismer og bakterier som reduserer tverrsnittet på rørene på grunn av avleiringer, korrosjon og bakterievekst og følgelig hindrer gjennomstrømning. Dårlig vannkvalitet generer ofte også korrosjon. Alt dette påvirker både ytelse og energiforbruk i anlegget.

EPTEC tilbyr, sammen med sin strategiske partner Global Concept Mitco, vannanalyser (tilstandskontroll), mekanisk filtrering, kjemisk rensing med miljøvennlige stoffer samt doseringspumper til å håndtere innmatingen. For anlegg som har et potensial til å påføre eierne store ulemper hvis det havarerer, anbefaler EPTEC at man investerer i en mer inngående risikovurdering og driftskonsultasjon for å finne frem til de riktige løsningene før vannkvaliteten blir så dårlig at man ikke unngår havari.

Ved å ta utfordringene med dårlig vannkvalitet på alvor, og investere i forebygging av dette, vil man oppnå:

  • Lengre levetid
  • Lavere energiforbruk
  • Lavere driftskostnader
  • Opprettholdelse av kapasitet i anlegget
  • Reduksjon av driftsforstyrrelser

vannanalyse1vannanalyse2