Om oss

EPTEC består av moderselskapet EPTEC – Energy & Process Technic AS med datterselskapet EPTEC Energi AS som det operative selskapet.

Vi er en av Norges ledende entreprenører innen kulde- og varmepumpeteknologi med mer enn 30 års bransjeerfaring og tilbyr rådgivning, prosjektering, ingeniørtjenester, produkt- og systemleveranser og service til større bygg og industri. Løsningene bygges opp rundt kuldeanlegg, industrielle varmepumper og varmevekslere. Vi er også en nisjeleverandør av prosesspumper, varmevekslere og skreddersydde termodynamiske systemer til det norske olje- og gassmarkedet.

EPTEC påtar seg både del-entrepriser og totaltekniske entrepriser.

Vårt hovedkontor er i Oslo med salgs- og serviceavdelinger i Oslo, Moss og Trondheim. 

Som et ledd i å bidra til både utvikling av oss selv og bransjen, er vi medlemmer i relevante foreninger.

nkf    novap   nvf  VVS foreningen

EPTEC – Energy & Process Technic AS  – org nr: 938 353 670    •    EPTEC Energi AS  – org nr. 957 492 258