Samarbeidpartnere

530182735

EPTEC ser en viktig prinsipiell forskjell på det å ha leverandører og det å ha samarbeidspartnere som leverer varer eller tjenester. Skillet går ved at partnerskapet ikke er begrenset til kun kjøp og salg.

Vi har en felles erkjennelse om at vi gjør hverandre bedre enn om vi er alene hver for oss, samt et felles ønske om å videreutvikle oss sammen for å bli best mulig. Dette går på at vi har løpende dialog om blant annet produktutvikling, markedsforståelse om hva kunden trenger og hva man er villig til å betale for det, mest mulig effektiv ordreprosessering og produksjon, hjelpe hverandre til å hele tiden påse at vi oppfyller de tekniske og lokale krav til sertifisering og dokumentasjon, markedsfører hverandre der vi tror at kunden har best utbytte av dette, samt at vi etterstreber å utveksle kunnskap, kompetanse og erfaringer slik at vårt felles totaltilbud til markedet er best mulig.

EPTEC velger sine samarbeidspartnere med omhu og man har alltid et langsiktig perspektiv i de partnerskap man går inngår. CIAT og EPTEC har eksempelvis vært partnere i mer enn 30 år.