Grossister

 Moderne Kjølinggrossister_img1

Moderne Kjøling er en kuldeteknisk grossist som dekker de fleste produkter for luftkondisjonering og kjøle- og fryseanlegg. Selskapet er også godkjent eksamenssted for personellsertifisering av i henhold til F-gass forordningen.

Schløsser Møller Kulde

grossister_img2Schløsser Møller Kulde er Norges største kulde- og klimagrossist. Selskapet er en del av Beijer Ref AB, som er den største grossisten i Europa innen kulde og klima. Schløsser tilbyr også skreddersydde og selvbygde anlegg på bestilling fra entreprenør.

Ahlsell

grossister_img3Ahlsell-konsernet er et av Nordens største tekniske handelsselskap innen sitt virkeområde som er levering av et bredt spekter av produkter og tjenester innen VVS, VA, elektro, verktøy og personlig verneutstyr.