Andre partnere

Båsum Boring AS

basum-boringBåsum Boring AS har over 60 år i bransjen er per i dag ledende i Norge på blant annet energiboring og vannforsyningsanlegg. Selskapet har 50 ansatte og er lokalisert på Østlandet og Trøndelag. Båsum Boring er også leverandør av boreteknisk utstyr og kjølevæsker.

Global Concept Mitco

Global Concept_imgGlobal Concept Mitco har mer enn 30 års erfaring innen industriell vannbehandling. Mitco har samarbeid med ledende kjemi- og utstyrfabrikanter over hele Europa. Industriell vannanalyse og rensing har ikke hatt fokus i norsk kulde- og varmepumpebransje. EPTEC ser store fordeler for kunden med vannanalyse og ønsker å tilby dette for økt ytelse og levetid sammen med redusert energiforbruk.

Autic Systemautic

Autic System er en ledende leverandør av utstyr og programvare for automasjonsbransjen. Autic dekker hele Norge gjennom sitt partnernettverk, hvor EPTEC er en av disse.

SGP Varmeteknikk ASsgp-armatec

SGP Varmeteknikk AS er en av de ledende aktører på markedet for levering av utstyr til vannbåren anlegg. SGPs sortiment spenner fra små anlegg til store fjernvarmeanlegg, og selskapet har fokus på miljøvennlige energianlegg. SGP har avdelinger i Asker, Moss og Bergen.

AGA
Industrigasser og HFK-gasser

AGA er et ledende selskap i Norden og Baltikum som leverer et omfattende utvalg av industri- og spesialgassprodukter. AGA er en del av det verdensledende konsernet The Linde Group. AGA leverer blant annet kuldemedier til kjølemaskiner og varmepumper, samt sikkerhetskurs til serviceteknikere som håndterer høytrykksgasser. EPTEC har igjennom mange år innkjøpt AGA’s produkter gjennom mellomledd, men har grunnet et godt samarbeid med AGA utviklet et langsiktig og godt partnerskap for å kunne gi våre kunder de beste og mest konkurransedyktige løsningene, servicetjenester i markedet.

IWMAC

IWMACIwmac leverer tjenester innenfor en rekke forskjellige bransjer. Selskapet passer på over 2000 tekniske anlegg innenfor butikker, bygg, bensinstasjoner, kjøle- og fryselager, fiskeoppdrettsanlegg m.m. Med fjernbasert driftsovervåking sikrer man seg med den raskest mulig utrykning.