Energisentraler

Her finner du noen av våre referanser innenfor kategorien energisentraler:


Kalnes Energisentral
EPTEC har levert en varme- og kjølesentral som skal levere varme og kjøling til det...
Haraldrud - energigjenvinning
Energigjenvinningsetaten (EGE) drifter og utvikler industrielle avfallsanlegg. Varmeenergien fra energigjenvinning leveres til Hafslund Varme som...
Horten Energisentral
EPTEC har levert en vann/vann varmepumpe som leverer grunnlasten i det nye fjernvarmeanlegget i Horten. Varmepumpen...
Fjernvarmeanlegg i Sarpsborg
EPTEC har levert to vann/vann varmepumper som leverer grunnlasten i det nye fjernvarmeanlegget i Sarpsborg. Varmepumpene...