Energisentraler


Kjøletårn, Rikshopitalet
Eksisterende kjøletårn fra 2000 var i meget dårlig forfatning, og Oslo Universitetssykehus HF ønsket å...
Kalnes Energisentral
EPTEC har levert en varme- og kjølesentral som skal levere varme og kjøling til det...
Haraldrud - energigjenvinning
Energigjenvinningsetaten (EGE) drifter og utvikler industrielle avfallsanlegg. Varmeenergien fra energigjenvinning leveres til Hafslund Varme som...
Horten Energisentral
EPTEC leverte den første vann/vann varmepumpe som leverer grunnlasten for det nye fjernvarmeanlegget i Horten...
Fjernvarmeanlegg i Sarpsborg
EPTEC har levert to vann/vann varmepumper som leverer grunnlasten i det nye fjernvarmeanlegget i Sarpsborg. Varmepumpene...