Fjernvarmeanlegg i Sarpsborg

Installasjonsår:
2010/2013
Byggherre:
Østfold Energi AS
Kontraktsum:
14,5 mill
Konsulent:
COWI

EPTEC har levert to vann/vann varmepumper som leverer grunnlasten i det nye fjernvarmeanlegget i Sarpsborg. Varmepumpene utnytter spillvarme fra Borregaard og kjølevann fra avfallsforbrenningsanlegget til Østfold Energi. Temperaturen på spillvarmen holder fra 30 til 45°C, og maksimal utgående temperatur på varmepumpene er 80°C. Installert effekt i fjernvarmesentralen er varmepumpene totalt på 5 MW i tillegg til en kjele for bioolje på 7 MW. Varmepumpen har ammoniakk som kuldemedie og er utrustet med en turtallregulert skruekompressor med trykklasse 52 bar. Varmekapasiteten er på totalt 5 MW ved 60/75°C på varm side og 40/30°C på kald side.
Effektforbruket er på 1315 kW, hvilket gir en effektfaktor på 3,8.

Det har også blitt levert en varmeveksleranlegg med 2 stk vekslere i titan for varmeopptak fra avløpsvann.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 1 stk GEA Grasso varmepumpe FX PP 800  NH3  2 000 kW
  • 1 stk GEA Grasso varmepumpe FX PP 1300 NH3 3 000 kW
  • 2 stk GEA/Kelvion varmeveksler NT150L H, i titan
  • 5 stk SPX sirkulasjonspumper

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre