Haraldrud – energigjenvinning

Installasjonsår:
2017
Byggherre:
Oslo Kommune, Energigjenvinningsetaten
Kontraktsum:
1,5 mill

Energigjenvinningsetaten (EGE) drifter og utvikler industrielle avfallsanlegg. Varmeenergien fra energigjenvinning leveres til Hafslund Varme som distribuerer varmen til byens innbyggere gjennom fjernvarmenettet.
Sorteringsanlegget på Haraldrud har kapasitet til å håndtere 100 000 tonn husholdningsavfall per år, og har kapasitet til å gjenvinne 120 000 tonn avfall per år, fordelt på to forbrenningslinjer. Anlegget produserte 271 GWh fjernvarme i 2015 – tilstrekkelig for ca. 27 000 husstander.

EPTEC har til Haraldrudanlegget levert 2 takkjølere (à 8 tonn) fra Kelvion som dumper overskuddsvarmen over tak da fjernvarmenettet ikke har kapasitet til å absorbere effekten fra forbrenningsanlegget.
De to eksisterende takkjølerne var fra 1985 og var erstattet med nye basert på samme tegninger.

De monterte kjølerne kjøler vann fra ca 200°C ned til 126°C ved 15 bar trykk og har en samlet kjølekapasiteten på ca 15MW.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 2 stk Kelvion takkjølere, totalt 15 MW

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Lennart Kohlstrøm.