Horten Energisentral

Installasjonsår:
2012
Byggherre:
Skagerak Varme
Kontraktsum:
18 mill

EPTEC har levert en vann/vann varmepumpe som leverer grunnlasten i det nye fjernvarmeanlegget i Horten. Varmepumpen henter varme fra sjøvann på ca 100 meters dyp. Temperaturen på sjøvannet holder fra 7 til 10°C året rundt. Installert effekt i fjernvarmesentralen er 2,4 MW ved 68°C på varm side og 7/10°C på kald side, fordelt på to varmepumper med ammoniakk som kuldemedie. Effektforbruket er på 416 kW, hvilket gir en effektfaktor på 3.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 2 stk GEA Grasso varmepumpe FX PP 800 HP  NH3  1 200 kW per stk 

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Ulf Larsen.