Horten Energisentral

Installasjonsår:
2012 + 2019
Byggherre:
Skagerak Varme
Kontraktsum:
18 mill + 10 mill

EPTEC leverte den første vann/vann varmepumpe som leverer grunnlasten for det nye fjernvarmeanlegget i Horten i 2012. 

Varmepumpen henter varme fra sjøvann på ca 100 meters dyp. Temperaturen på sjøvannet holder fra 7 til 10°C året rundt. Installert effekt i fjernvarmesentralen er 2,4 MW ved 68°C på varm side og 7/10°C på kald side, fordelt på to varmepumper med ammoniakk som kuldemedie. Effektforbruket er på 416 kW, hvilket gir en effektfaktor på 3.

I 2019 ble det en utvidelse av eksisterende energisentral grunnet økt grunnlast. Her har EPTEC levert en tredje varmepumpe med effekt 1,6 mW.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 2 stk GEA Grasso varmepumpe FX PP 800 HP  NH3  1 200 kW per stk 
  • 1 stk GEA Grasso varmepumpe FX MX SP P 1300 NH3, 1 600 kW
  • 4 stk Kelvion varmevekslere, hvorav 2 i Titan
  • KSB pumper

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre.