Kalnes Energisentral

Installasjonsår:
2014
Byggherre:
Østfold Energi AS
Kontraktsum:
8,8 mill
Konsulent:
COWI

EPTEC har levert en varme- og kjølesentral som skal levere varme og kjøling til det nye Sykehuset Østfold Kalnes. Det er levert en høytemperatur varmepumpe på 1350 kW med amoniakk som kuldemedium samt 5 luftkjølte isvannsmaskiner med total kjølekapasitet 4800 kW.

Kjøletekniske produkter levert:

  • 1 stk GEA Grasso varmepumpe FX PP 1100  NH3, 1 350 kW
  • 4 stk PowerCiat LXC 4800 HPS, R134a   totalt 4 240 kW hvorav en med varmegjennvinning
  • 1 stk AquaCiatPower isvannsmaskin LDC 1800, R410A, 540 kW
  • 2 stk Opera tørrkjøler DMN 8084

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre