Kjøletårn, Rikshopitalet

Installasjonsår:
2019
Byggherre:
Oslo Universitetssykehus HF
Kontraktsum:
9,5 mill

Eksisterende kjøletårn fra 2000 var i meget dårlig forfatning, og Oslo Universitetssykehus HF ønsket å fornye anlegget. EPTEC var totalleverandør av nye kjøletårn, med leveranse av komplett installasjon som innebar prosjektering, levering, montering, rengjøring, igangkjøring, innregulering, kvalitetssikring, opplæring og funksjonsprøving.
Kjøletårnene er installert for å fjerne overskuddsvarme fra sykehusets kjøleanlegg.

Det ble levert kjøletårn i industriell, rustfri utførelse.

Kjøletekniske produkter levert:

  • 2 stk Baltimore lukket kjøletårn VXI-360-2R PAC XB med kapasitet 4550 kW/stk
  • 4 stk filterstasjoner PF64M-020AP med separator og sirkulasjonspumpe for automatisk slamfjerning
  • Serviceplattform mellom tårnene inkl. stige med ryggbøyler

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre