Idrettsanlegg


Ullern isbane - rehabilitering
EPTEC har levert tre komplette kjølemaskiner med ammoniakk som kuldemedium. Kjølemaskinene har skruekompressorer fra GEA...
Sonja Henie ishall - Oslo
EPTEC har levert kjølemaskin og banerørssystem til Sonja Henie ishall på Frogner i Oslo. Ishallen...
Voldsløkka kunstisbane
EPTEC har til Voldsløkka kunstisbane for bandy levert et ammoniakk kjøleaggregat fra GEA med dobbel...
Jessheim Kunstisbane
EPTEC har levert nytt kjøleanlegg for Jessheim Kunstisbane. Jessheim Kunstisbane er en utendørs kunstisbane for Ishockey...
Kåja Idrettsanlegg
EPTEC har levert varmepumpeagreggat for oppvarming av fotballbanen på Kåja Idrettspark,Vinstra. Leveransen består av en 480 kW...