Jessheim Kunstisbane

Installasjonsår:
2010
Byggherre:
Ullensaker Kommune
Kontraktsum:
1,3 mill

EPTEC har levert nytt kjøleanlegg for Jessheim Kunstisbane.
Jessheim Kunstisbane er en utendørs kunstisbane for Ishockey hvor det tidligere har vært benyttet et kuldeanlegg med R22. Det ble besluttet å erstatte det eksisterende anlegget med et nytt, basert på ferdig væskekjøleaggregat, men å beholde lakesystemet med klorkalsium som kuldebærer. EPTEC har i dette prosjektet levert to væskekjøleaggregater med samlet kapasitet 410 kW ved -11°C lake og utetemperatur på 10°C. På kondensatorsiden er det benyttet en tørrkjøler, med plateveksler for varmeoverføring til undervarme på nærliggende kunstgressbane. Det ble også levert røranlegg for tørrkjølerkretsen og innkobling på eksisterende lakekrets.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 1 x DynaCiat Power væskekjøleaggregat LG 1200V, R410A,  187,5 kW
  • 1 x DynaCiat Power væskekjøleaggregat LG 1400V, R410A,   220 kW
  • 1 x CIAT tørrkjøler Vextra 1084UI 770, 556 kW
  • 1 x CIAT platevarmeveksler PWB 30 11 65
  • 1 x Sentrifugalpumpe CB 65-160 med 15 kW motor
  • 1 x Sentrifugalpumpe CB 80-160 med 22 kW motor og frekvensomformer

For mer informasjon om prosjektet, kontakt oss på eptec@eptec.no