Jessheim Kunstisbane

EPTEC har levert nytt kjøleanlegg for Jessheim Kunstisbane.
Jessheim Kunstisbane er en utendørs kunstisbane for Ishockey hvor det tidligere har vært benyttet et kuldeanlegg med R22. Det ble besluttet å erstatte det eksisterende anlegget med et nytt, basert på ferdig væskekjøleaggregat, men å beholde lakesystemet med klorkalsium som kuldebærer. EPTEC har i dette prosjektet levert to væskekjøleaggregater med samlet kapasitet 410 kW ved -11°C lake og utetemperatur på 10°C. På kondensatorsiden er det benyttet en tørrkjøler, med plateveksler for varmeoverføring til undervarme på nærliggende kunstgressbane. Det ble også levert røranlegg for tørrkjølerkretsen og innkobling på eksisterende lakekrets.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 1 x DynaCiat Power væskekjøleaggregat LG 1200V, R410A,  187,5 kW
  • 1 x DynaCiat Power væskekjøleaggregat LG 1400V, R410A,   220 kW
  • 1 x CIAT tørrkjøler Vextra 1084UI 770, 556 kW
  • 1 x CIAT platevarmeveksler PWB 30 11 65
  • 1 x Sentrifugalpumpe CB 65-160 med 15 kW motor
  • 1 x Sentrifugalpumpe CB 80-160 med 22 kW motor og frekvensomformer

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Ulf Larsen.