Sonja Henie ishall – Oslo

Installasjonsår:
2020
Byggherre:
Kultur- og Idrettsbygg KF
Kontraktsum:
11,7 mill

EPTEC har levert kjølemaskin og banerørssystem til Sonja Henie ishall på Frogner i Oslo. Ishallen er fortrinnsvis tilrettelagt for kunstløp og kortbane, men gir også tilbud til rink-bandy og ishockey. Kjøleanlegget er et CO2 transkritisk anlegg som kjøler en lakekrets for banen med 16% ammoniakkvann. Overskuddsvarmen brukes til oppvarming og snøsmeltingsanlegg. I tillegg er det montert 3 fordampere ute for energiopptak.
Fordamperne brukes for å hente energi ut luften der man vinterstid bruker varmen til oppvarming av ishallen, snøsmeltingsanlegg og en nærliggende flerbrukshall. På sommeren brukes energien til oppvarming av svømmebassenget på Frognerbadet.
I isbanen er det lagt elektrosveisede PE 100 plastrør med samlestokker på kortsiden og vendt retur.
Dekket er i betong med innstøpte isfølere for regulering av istemperatur.

Kjøletekniske produkter levert:
1 stk Kjølemaskin PTG med 8 kompressorer, CO2, totalt 475 kW
3 stk Fordampere Goedhart total kjølekapasitet 300 kW
2 stk Sirkulasjonspumper Grundfos NB-6516kW, med frekvensomformere.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Lennart Kohstrøm