Ullern isbane – rehabilitering

Installasjonsår:
2022
Byggherre:
Oslobygg KF
Kontraktsum:
13 mill

EPTEC har levert tre komplette kjølemaskiner med ammoniakk som kuldemedium. Kjølemaskinene har skruekompressorer fra GEA Grasso. Det er ett komplett styrings- og fordelingsskap på hver kjølemaskin, komplett for all intern regulering. De tre maskinene kommuniserer via en sequencer der man styrer alle 3 maskinene fra en regulator. Styresystemet Omni er egenutviklet av GEA med HMI grensesnitt som VPN og Modbus TCP. Hver maskin har en egen 15″ touch skjerm med systemdata og logging. Maskinene har et væskekjølt oljekjølesystem med automatisk oljeavskilling og oljeretursystem. Aggregatene er typen compact unit på skid, og leveres ferdig montert og testet. Temperaturen på væsken ut til isbanen er -14°C/-11°C .

Kjøletekniske produkter levert:

  • 3 stk isvannsaggregat GEA BlueAstrum 1500 NH3  
  • 4 stk tørrkjølere Ciat Vextra 1144
  • 1 stk. scrubber GEA ABSL 175  for 175 kg NH3
  • 1 stk. Ventilasjonsanlegg fra Randem & Hubert
  • 8 stk. Pumper Grundfos

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Lennart Kohlstrøm