Næringsmiddel og distribusjonslager

Her finner du noen av våre referanser innenfor kategorien næringsmiddel og distribusjonslager:


Fryseanlegg Norrek
EPTEC har levert et fryseanlegg for frysetunnel med ammoniakk som kuldemedie. Dette er et komplett oppbygd...
Mills lakekjøleanlegg
EPTEC har levert lakekjøleanlegg for ferdigvarelager med ammoniakk som kuldemedie. Dette er et komplett anlegg med...