Næringsmiddel


Troll Salmon, Vestby
EPTEC var totalleverandør av CO2 kuldeanlegg for kjøling av produksjonslokaler og lager. Det ble levert...
Fryseanlegg Norrek
EPTEC har levert et fryseanlegg for frysetunnel med ammoniakk som kuldemedie. Dette er et komplett oppbygd...
Mills lakekjøleanlegg
EPTEC har levert lakekjøleanlegg for ferdigvarelager med ammoniakk som kuldemedie. Dette er et komplett anlegg med...