Fryseanlegg Norrek

Installasjonsår:
2012
Byggherre:
Norrek AS
Kontraktsum:
4 mill
Konsulent:
Thermoconsult AS

EPTEC har levert et fryseanlegg for frysetunnel med ammoniakk som kuldemedie. Dette er et komplett oppbygd anlegg med kompressorer, utskiller og kondensatorer samt komplett automatikk. EPTEC Energi hadde ansvar for detaljprosjektering av fryseanlegget med totalkapasitet på 510 kW ved -40/+40 oC.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 2 stk GEA Grasso kompressoraggregater SB-5A  NH3  259 kW per stk 

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre