Mills lakekjøleanlegg

Installasjonsår:
2011
Byggherre:
Mills DA, Fredrikstad
Kontraktsum:
7,8 mill
Konsulent:
Thermoconsult AS

EPTEC har levert lakekjøleanlegg for ferdigvarelager med ammoniakk som kuldemedie. Dette er et komplett anlegg med lakekjølere, luftkjølere, røranlegg og automatikk. EPTEC hadde ansvar for detalj prosjektering av kuldeanlegget med totalkapasitet på ca. 875 kW ved -7 °C utgående lake /37.5 °C.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 2 stk GEA Grasso lakekjøleanlegg FX GCduo LP 800-2  NH3

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre