Troll Salmon, Vestby

Installasjonsår:
2019
Byggherre:
Trollfelt Vestby AS
Kontraktsum:
5,1 mill

EPTEC var totalleverandør av CO2 kuldeanlegg for kjøling av produksjonslokaler og lager. Det ble levert kjøleanlegg for arbeidslokaler, varemottak, tinerom, kjølelagre samt ventilasjon. I tillegg ble det levert fryseanlegg til fryselager og innfrysning.

Anlegget sirkulerer kald glykol ut til kjølepunkter, mens frysedelen er direkte ekspansjon.
Kompressoraggregat og isvannsveksler er plassert i teknisk rom sammen med pumper og automatikk.
Luftkjølt gasskjøler/kondensator er plassert utendørs på tak over teknisk rom.
Det er varmegjenvinning til både byggoppvarming og tappevann.

Kjøleteknisk utstyr levert:

  • 1 stk Advansor kuldekapasitet på 352 kW, 36 kW frysekapasitet
  • 1 stk Advansor isvannsmodul med kapasitet 352 kW
  • 1 stk Güentner gasskjøler med kapasitet 592 kW
  • 11 stk Kelvion romkjølere med kapasitet 2-20 kW
  • 2 stk Kelvion frysefordampere med kapasitet 17-22 kW
  • Komplett isvannsanlegg
  • Diverse vekslere, pumper og tanker til varmegjenvinning
  • Automatikk

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre