Glaubersaltanlegg – Borregaard

Installasjonsår:
2022
Byggherre:
Borregaard
Kontraktsum:
3,5 mill

Leveransen omfattet hovedsakelig design og installasjon av et komplett isvannsanlegg. Utover kjølemaskin ble det levert buffertank, vekslere, pumper, ventiler, dataromskjølere og aerotempere. Kjølemaskinen har en ytelse på 766 kW med ammoniakk som kuldemedium. Dimensjonerende temperatur på isvannet er 6°C/2°C. Kjølingen betjener dataromskjølere og bygningens industrielle prosess. Anlegget gjenvinner delvis varme fra kondensatorsiden til aerotempere med dimensjonerende temperatur 22°C/30°C. Resterende varme dumpes mot en veksler.

Kjøletekniske produkter levert:

  • 1 stk isvannsaggregat GEA Grasso FX PP 900 NH3  – 766 kW
  • 1 stk veksler CIAT PWA 70-11-180., AISI 316  – 926 kW
  • 1 stk Montair WOPB/C 0069 – 64 kW
  • 1 stk Montair WOPB/C/ 0104 – 96 kW

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Håkon Lygård