Nedre Romerike Avløpsselskap – RA2

Installasjonsår:
2013
Byggherre:
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS
Kontraktsum:
3 500 000 kr

Nedre Romerike Avløpsselskap driver renseanlegg for avløpsvann fra tre kommuner med til sammen over
100 000 innbyggere. Anlegget renser 18,8 mill m3 avløpsvann pr. år.

EPTEC har levert varmepumpeanlegg som henter varme ut fra renset avløpsvann. Leveransen har bestått av en vann/vann varmepumpe,  en rørkjelveksler samt pumper og røranlegg.
Avløpsvannet blir kjølt ned fra 10 til 7°C av varmeveksleren, og varmepumpen leverer 750 kW ved +35°C varmtvann. Anleggets brutto COP er 5,13. Varmen blir brukt til å varme opp ventilasjonsluft til renseanlegget, samt oppvarming av administrasjonsbygg, verksted og lager.

Kjøletekniske produkter levert:

  • 1 stk varmepumpe HydroCiat LWP 2800BX, R134a  750 kW
  • 1 stk rørkjelveksler Ciat FSDH 508 26C 2H

 

For mer informasjon om prosjektet, kontakt oss