Cort Adelers gate

Installasjonsår:
2008
Byggherre:
Entra Eiendom AS
Kontraktsum:
1.000 000 kr

EPTEC har levert isvannsaggregat for nedkjøling av kontorlokalene i Cort Adelersgate 30.
Leveransen består av en 940 kW vann til vann væskekjøleaggregat samt en tørrkjøler.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 1 stk CIAT isvannsaggregat Hydrociat LW 4200BX  R134a  940 kW
  • 1 stk CIAT tørrkjøler Europa2 9143 HI 750

For mer informasjon om prosjektet, kontakt oss