EPC Hadeland

Installasjonsår:
2016
Byggherre:
Jevnaker, Lunner og Gran Kommune
Kontraktsum:
2,5 mill
Konsulent:
Norsk Enøk Energi AS

EPTEC har levert og installert varmepumpeanlegg i forbindelse med et EPC prosjekt i tre Hadelands kommuner; Lunner, Gran og Jevnaker. Her ble det gjort tiltak på totalt 46 bygg som skulle ha en besparelse på totalt 5,9 millioner kWh. Varmepumpe leveransen var et viktig tiltak for å klare dette.

Leveransen besto av robuste varmepumpeaggregater med høy energieffektivitet. Væske/vann aggregatene henter energi fra avløpsvann, overskuddsvarme fra vaskeri og energibrønner. Luft/vann aggregatene er installert eldre varmeanlegg som tidligere ble fyrt med olje eller strøm. Disse energikildene blir nå benyttet som spisslast og varmepumpene tar grunnlast behovet. Luft/luft aggregatene er installert i barnehager, gymsaler, kontor lokaler og fritidsrom. Totalt levert varmekapasitet: 480 kW

EPTEC har hatt ansvaret for prosjektering og gjennomføring av varmepumpe anleggene i en NS 8417 kontrakt.

Varmeteknisk produkter levert:

  • 2 stk DynaCiat LG 200V Væske/vann varmepumpeaggregat , R410A, 65 kW varmekapasitet
  • 1 stk DynaCiat LG 400V Væske/vann varmepumpeaggregat , R410A, 110 kW varmekapasitet
  • 6 stk Mitsubishi Electric Zubudan 230 luft/vann varmepumpeaggregat, R410A, 22 kW varmekapasitet
  • 1 stk Mitsubishi Electric Zubudan 112 luft/vann varmepumpeaggregat, R410A, 12 kW varmekapasitet
  • 15 stk Mitsubishi Electric luft/luft varmepumper 6-8 kW

For mer informasjon om prosjektet, kontakt oss på eptec@eptec.no