Høgskolen i Lillehammer

Installasjonsår:
2014
Byggherre:
Statsbygg
Kontraktsum:
4 600 000 kr
Konsulent:
COWI AS

EPTEC har levert kjøleanlegg for isvannsanlegg med ammoniakk som kuldemedie på totalt 1,9 MW, med 4 stk. V-coil tørrkjølere. Leveransen består av 2 stk. isvannsaggregater til erstatning for eksisterende R22 maskiner. Tørrkjølere levert ferdig med påbygd automatikkskap og EC vifter.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 2 stk GEA Grasso BluAstrum 1000 NH3

For mer informasjon om prosjektet, kontakt oss på eptec@eptec.no.