Indekshuset

Installasjonsår:
2008/09
Byggherre:
Höegh Eiendom
Kontraktsum:
ca 2 mill kr

EPTEC har levert luft til vann samt vann til vann kjølemaskiner for kjøling av diverse ventilasjonsanlegg for Indekshuset. Leveransen besto av blant annet av luftkjølt isvannsmaskin med frikjøler/plateveksler, dataromskjølere, samt luftkjølte DX-anlegg for kjøling av heismaskinrom.

Kjøletekniske produkter levert:
 • CIAT kjølemaskin Hydrociat LW 2800 R407C  750kW
 • CIAT kjølemaskin Powerciat LXH 2150 R407C  462kW
 • CIAT kjølemaskin Aquaciat2 LDH 180 R410A   50kW
 • CIAT frikjøler Europa2 9064 HI 690
 • CIAT tørrkjøler Europa2 9123 HI 450
 • CIAT tørrkjøler Vextra 1123
 • CIAT varmeveksler PWA 18.11,  27 plater
 • CIAT varmeveksler PWA 18.33,  61 plater
 • CIAT dataromskjølere Ciatronic Micro EG 2000  8kW (2 stk)
 • CIAT fancoil Major2 426 (4 stk)
 • EPTEC fancoil for himling PCE 08 VS   5kW (2 stk)
 • Kondenseringsaggregat KAC 73   7,3kW

For mer informasjon om prosjektet, kontakt oss på eptec@eptec.no