NTNU Trondheim

Installasjonsår:
2014
Byggherre:
NTNU Eiendom
Kontraktsum:
9 mill
Konsulent:
COWI AS

EPTEC har levert og installert et kombinert kjøle- og varmepumpeanlegg som dekker kjølebehovet for Tungregnesenteret på NTNU, og hvor overskuddsvarmen blir levert inn på varmekursen i NTNUs interne fjernvarmenett. Anlegget leverer kaldtvann som holder 12/7°C på kald side. Varm side avhenger av utetemperatur, og varierer fra +65°C om sommeren til +80°C ved -20°C i utetemperatur.

Det komplette kjøle-/varmepumpeanlegget består av to aggregater som benytter ammoniakk som kuldemedie. Aggregat 1 er utrustet med 40 bars kompressor, mens aggregat 2 har 52 bars kompressor. Kompressorene er åpne, turtallsregulerte skruekompressorer.

EPTEC har i tillegg levert et tørrkjøleanlegg for dumping av overskuddsvarme om sommeren samt et ammoniakk sikkerhetssystem. Sikkerhetssystemet består av et lukket vannsprayanlegg (scrubber) for rensing av evt. utslipp av ammoniakkgass fra anlegget, nødventilasjon samt alarm/overvåkning.

NTNU Gløshaugen vant Varmepumpeprisen 2015 for dette anlegget.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 1 stk GEA Grasso kjøle-/varmeaggregat FX PP 450 HP – 40 bar, NH3   400 kW kjølekapasitet
  • 1 stk GEA Grasso kjøle-/varmeaggregat FX PP 450 HP – 52 bar, NH3   400 kW kjølekapasitet
  • 1 stk GEA scrubber ABSL 175, NH3-absorpsjonsenhet
  • 1 stk CIAT tørrkjøler Vextra 1184 UI 520 rpm, 1300 kW
  • 1 stk CIAT varmeveksler PWB 45.11.181 H00 0,7 mm,  1300 kW

For mer informasjon om prosjektet, kontakt oss