Quality Hotell Leangkollen

Installasjonsår:
2009
Byggherre:
Energima AS
Kontraktsum:
750 000 kr

EPTEC har levert varmepumpeanlegg for oppvarming av Quality Hotel Leangkollen ved Asker.
Anlegget er reversibelt og kan også brukes for nedkjøling.
Leveransen består av en kjøling 285 kW varme 242 kW reversibel luft til vann varmepumpe med ekstra lyddemping samt en platevarmeveksler.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 1 stk AquaCiat2  reversibel varmepumpe ILDH 1100 (R410A), 242 kW (varmekap.),285 kW (kjølekap.)
  • 1 stk CIAT varmeveksler PWB 45-11, 47 plater

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre