Snertingdal Skole

Installasjonsår:
2007
Byggherre:
Gjøvik Kommune
Kontraktsum:
ca 2 mill. kr

EPTEC har levert varmepumpeanlegg for oppvarming av den nye 1-10 skolen i Snertingdal, Gjøvik.
Leveransen består av varmepumpe, energibrønner og røranlegg på kald side. Varmepumpen inngår som en integrert del av varmesystemet, og dekker varmebehovet som grunnlastkilde og opp til 40-50% av byggets effektbehov.
Byggets varmesystem er prosjektert og levert som lavtemperaturvarme, og dimensjonerende temperatur er +40/+55°C. Varmepumpens turtemperatur vil derfor ikke overskride 50°C. Det er levert en varmepumpe med kapasitet 152 kW ved 46,5°C utgående varmtvannstemperatur og -4°C glykol på varmeopptaksiden. Varmepumpen forvarmer også tappevann ved bruk av varmeveksler på 120 kW. Det er lagt opp til frikjøling på 75 kW fra energibrønnene for kjøling av ventilasjonsluft. Dette gjøres over en platevarmeveksler.
Det er opprettet servicekontrakt med skolen.

Kjøletekniske produkter levert:
  • CIAT varmepumpe LG 600, R410A 152 kW
  • CIAT varmeveksler PWA 18-11, 13 plater
  • CIAT varmeveksler PWA 18-11, 25 plater

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre