Vestre Toten Rådhus/NAV

Installasjonsår:
2009
Byggherre:
Vestre Toten Kommune
Kontraktsum:
670 000 kr

EPTEC leverte kjøle- og varmeanlegg for nytt tilbygg til Vestre Toten Rådhus, hvor et nytt NAV-kontor har fått plass.
Leveransen består av 159 kW vann til vann reversibel varmepumpe, 165 kW isvannsmaskin, tørrkjøler samt varmevekslere. Varmepumpen forvarmer også tappevannet ved bruk av varmeveklser. Det ble lagt opp til frikjøling fra energibrønner samt lading av brønner med overskuddsvarme sommerstid. varmepumpe. Automatikk for styring av både varme- og kjøleanlegget inngikk også i leveransen.

Kjøletekniske produkter levert:
  • 1 stk DynaCiat varmepumpe LGP 600, R410A, 159 kW
  • 1 stk DynaCiat kjølemaskin LG 600, R410A, 165 kW
  • 1 stk CIAT tørrkjøler Europa2 9K44.1 HI 750
  • 1 stk CIAT varmeveksler EXL 7A
  • 1 stk CIAT varmeveksler type PWA 18-11, 23 plater

For mer informasjon om prosjektet, kontakt vår Carl Fredrik Sæthre